Corphos - corporate hosting
Webmail
Client login


Algemene voorwaarden
1. Corphos verplicht zich zijn netwerk up-to-date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken en alles in het werk te stellen om storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen. CliŽnt verklaart Corphos in geval van overmacht (zoals stroomuitval, natuurramp, e.d.) nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

2. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval - zulks ter beoordeling van Corphos -, heeft Corphos het recht de server uit te schakelen. In geval van een betalingsachterstand van 3 (drie) maanden schakelt Corphos een incassobureau in waarvan de kosten geheel op cliŽnt verhaald zullen worden.

3. CliŽnt verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande Copyright. CliŽnt zal niets op de server plaatsen waarvan niet zeker is of cliŽnt het copyright bezit.

4. De services van Corphos mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Corphos neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door cliŽnt op de server. CliŽnt is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van teksten en afbeeldingen (images) mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn. Zulks ter beoordeling van Corphos. Een webcam, warez sites, mp3sites en/of andere sites met illegale software zijn nooit toegestaan.

5. CliŽnt verklaart Corphos niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van cliŽnt, en verplicht zich Corphos direct op de hoogte te stellen als cliŽnt enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van cliŽnt op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beŽindigen van deze overeenkomst.

6. Corphos staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (het zogenaamde spammen). Mocht Corphos klachten ontvangen over spammen van cliŽnt zal Corphos zonder vorm van bericht de (virtuele) server uitschakelen/deactiveren, en de bestanden van cliŽnt van zijn server verwijderen.

7. Het gebruik van scripts en andere programma's op de Corphos servers is toegestaan, zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van Corphos.

8. Er mogen geen virtual ip's, behalve eigen ip's, gebruikt worden.

9. CliŽnt betaalt het tarief voor een server op het internet per jaar, en tevens de eenmalige opzetkosten, steeds binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur. Corphos behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. CliŽnt krijgt hiervan 90 dagen van te voren bericht.

10. CliŽnt gaat de overeenkomst met Corphos aan voor 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen, met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd met telkens een periode 12 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand.

11. Tot installatie van de server wordt overgegaan na ontvangst van de overeenkomst.

12. Alle in de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

13. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geÔnterpreteerd worden, mochten een of meer voorwaarden uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere voorwaarden onveranderd geldig.

DOMEINCHECK
 www.
.nl
.be
.com
.net
.org
.info
.biz
.nu

sitemap · algemene voorwaarden · colofon · client login